Att påstå att ingen av Skånes invånare är intresserade av att fortsätta tillhöra Sverige är troligtvis en överdrift i det allra grövsta slaget. Mer korrekt är det då att hävda att det i regionen faktiskt FINNS individer som anser att Skåne bör vara en egen stat med eget styre och därmed måste klippa alla band med övriga landet.

Dock bör man här påpeka att denna grupp faktiskt bör ses som en minoritet i frågan. Samma organisation i fråga anser att landskapets förhållande och relation till grannlandet Danmark bör förbättras på olika sätt. Att denna typ av åsikter har vuxit fram i en region där dialekten till viss del påminner om det språk man pratat på andra sidan sundet som man dessutom har en historisk anknytning till är inte helt orimligt och svårt att förstå. Frågan är väl bara om det på något sätt faktiskt är grönare på andra sidan, vilket absolut kan vara fallet.

Varje år samlas detta sällskap för att byta sina tankar kring frågan i en konferens i Malmö för att på så sätt hålla frågan levande. Att vilja kämpa för saker är en mycket betydelsefull och viktigt strävan hos människor, som på flera sätt bör uppmuntras. Hur pass långt skulle mänskligheten ha kommit idag om det inte hos någon människa funnits en vilja att förändra och förbättra situationer och utveckla saker till det bättre kan man fråga sig. Att vilja röra på samhället med syftet att göra världen till en bättre plats är därmed något som verkligen bör uppmärksammas och tas upp till diskussion. Oavsett om det sker i en konferenssal eller ute på den politiska arenan.