Prepping, att förbereda inför en kommande kris eller katastrof, har blivit något av ett allmänintresse, inte minst på grund av förra årets extrema torka. Men eftersom Sverige haft förhållandevis få kriser kan det vara svårt att reda ut vad som behövs tänkas på gällande prepping. Denna artikel tipsar om bra saker att tänka på inför prepping.

Prepping för ofta tankarna till de skyddsrum som byggdes under första och andra världskrigen där det fanns allt som behövdes för att livnära sig i flera månader. Med tanke på att vädret sannolikt kommer att bli än mer extremt har prepping återigen blivit uppmärksammat av allmänheten. Det finns hemsidor som har till uppgift att lära människor om vad som behövs inför prepping, exempelvis https://criseq.se/2019/02/21/prepping-att-vara-forberedd-for-en-kris/, som innehåller allt ifrån goda råd om vad ett skyddsrum eller preppingförråd ska innehålla till försäljning av böcker och saker för att sätta ihop ett eget krispaket.

Att skapa ett eget krispaket

Sverige är förhållandevis skyddat från naturkatastrofer, tack vare att det inte ligger nära några tektoniska plattor, underjordiska vulkaner eller annat som kan orsaka stora naturkatastrofer. Året 2018 var dock torrare än det varit på länge och källor uppskattar att förhållandena liknade dem som drev människor att utvandra till USA under slutet på 1800 talet. Krig och konflikter har Sverige inte vart med om på över hundra år, men det har funnits konflikter med Danmark ända sedan medeltiden och enligt en artikel i Metro vill Köpenhamns borgmästare ha tillbaka Skåne och Bleking för att kunna marknadsföra dem som förorter till Köpenhamn. En sådan situation skulle knappast kunna kallas för en invasion, men det är ändå nyttigt att tänka på hur en invasion skulle kunna hanteras.

Prepping går ut på att skapa ett förråd av förnödenheter att använda ifall krisen kommer, vare sig den kommer i form av en naturkatastrof eller krig. Dessa förnödenheter ska inte vara beroende av elektricitet. Det som är viktigt är mat med lång hållbarhet, till exempel konserver och torrvaror som mjöl, ris och pasta. Att konservera mat är något som fallit i glömska men som de allra flesta gjorde förr. Mat kan bland annat konserveras genom att rökas, saltas eller läggas in i ättika. Något som ofta underskattas är hur viktigt det är är att kunna kommunicera med omvärlden när det inte finns tillgång till elektricitet. Saker som vevradioapparater och Heat Pal-kök är oumbärliga när det inte finns tillgång till el. Dessa saker finns att köpa på de flesta elektronikaffärer, som exempelvis Claes Ohlsson eller Kjell & Company.

Självförsörjning och odling

De med självförsörjande gårdar har ett övertag eftersom de odlar mycket av maten själva och ofta har tillgång till egen brunn. Skåne har ett visst övertag på grund av att det människor här har livnärt sig mycket på jordbruk och fiske och därför har stora resurser när det kommer till tillgången på mat. Skånes platta landskap lämpar sig för att odla själv, som bevis för detta finns det ett antal självförsörjande gårdar på Österlen, exempelvis Mandelmanns gård Djupadal, som har en egen realityserie där det bland annat lagas mat av egen skörd. Det behövs dock inte tillgång till en egen gård för att kunna odla självförsörjande. Ett lägenhetskollektiv skulle exempelvis kunna gå samman och ha en gemensam odlingsyta, liknade den sortens allmänning som användes av byar i början på 1900-talet.