Friluftsliv

Friluftsfrämjande i Småland

Friluftsfrämjande i Småland

Förening i Småland vill att fler ska upptäcka tjusningen med friluftsliv. Därför kommer man i samband med Skedhultsdagen gå under temat ”Friluftsliv är i ropet”. ”– Friluftsliv är i ropet och dagen är till för att allmänheten ska kunna upptäcka naturvärdena som finns så nära oss. Du behöver inte vara […]