Gräv bort Skåne

Ska Skåne vara en del av Sverige eller ej?

Har Skåne en plats i Sverige?

Bakgrunden

I århundraden har Skåne lidit av det stora komplexet av att en gång tillhört grannlandet Danmark. Något som ofrånkomligt ledat till att många invånare har spytt galla över skåningarnas existensberättigande på svensk mark, och till och med startat intresseorganisationer där medlemmarna begett sig till Skånes gränser med varsin spade i syftet att helt enkelt gräva bort Skåne från Sveriges yta. De flesta skåningar känner sig dock som en naturlig del av Sverige och skulle aldrig kunna tänka sig att överge nationen till favör för grannen. En annan aspekt som fått folk att känna avsky från detta sydliga landskap är invånarnas dialekt och tilltal av vissa ord, som har gjort det besvärligt att förstå och hålla en naturlig konversation med en skåning. Dialekten har helt enkelt tagit en del av den grötighet som så starkt förknippas med grannlandet Danmark.

Diskussioner har också förts om att skänka Skåne till Tyskland där man med hjälp av ett stort antal bogserbåtar tänkt att transportera ner landskapet över havet för att slutligen anslutas till Tysklands gränser.

Andra tankar har bland annat innefattat att bygga flertalet vindkraftverk för utvinna energi över hela landskapets yta. Men att skåningarna skulle överge sitt landskap till förmån för stora vindkraftverk får nog anses föga troligt.
Fler argument för att skänka iväg Skåne har innefattat dess alkoholproblem, där Skåne varit det landskap där flest antal personer dricker, och ungdomar lättast fått tag på sprit, som sedan spridits vidare i resten av landet.

Framtiden

Hur bär man sig då åt för att förändra den starka attityden mot Skånes rätt att existera inom Sveriges gränser?
Skåningarna framhåller starkt de kända profiler landskapet vaskat fram under historiens lopp då Skåne tillhört Sverige, och påpekar gärna vilken förlust på talanger och bedrifter som hade gått förlorad i fallet att Skåne tillhört ett annat land. Som ett exempel i sammanhanget brukar Zlatan Ibrahimovic nämnas, som uppnått stor folklighet i hans uppenbara kvalitér inom fotbollens värld.

Framtidens acceptans och gillande av Skåne hör helt enkelt till att visa att man befinner sig i framkant när det gäller samhällsutveckling och tillhandahållandet av starka individer som sätter Skåne på kartan som ett viktig del av Sverige.